Verzekeringskantoor OniVa

Hospitalisatieverzekering

Hospimax-hospitalisatieverzekering voor zelfstandigen en kleine ondernemers

Uitgebreide, wereldwijde dekking Vrije keuze van arts, kamer, franchise en gedekte waarborgen Schadeloosstelling binnen 2 weken na indiening van uw factuur Palliatieve zorgen en psychische ziekten verzekerd Ambulante zorgen verzekerd 2 maanden voor en 6 maanden na hospitalisatie

U hebt het misschien al gemerkt: het ziekenfonds betaalt niet alle kosten terug van een ziekenhuisverblijf. De kosten lopen gemiddeld op tot zo'n 450 euro. De hospitalisatieverzekering Hospimax van DVV is de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van een ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering: voor wie?

Als bedrijfsleider kunt u een hospitalisatieverzekering ten persoonlijken titel nemen voor uzelf en uw gezinsleden. U kunt ze dus niet in mindering brengen van uw beroepskosten, maar u profiteert wel van alle voordelen. Bij DVV kunt u een hospitalisatieverzekering afsluiten tot 65 jaar.

Hospitalisatieverzekering: voor kleine ondernemingen?

Vanaf 10 loontrekkenden wordt het interessant om een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten. Op voorwaarde dat u bepaalde voorwaarden naleeft, kan het financieel voordelig zijn. 

Goed om weten :

De leeftijdsgrens voor onderschrijving is 65 jaar.

 • Het gaat om een niet-beroepsgebonden verzekering, in het bijzonder een hospitalisatieverzekering, met een levenslange duurtijd tenzij opzegging door de verzekeringnemer.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
  Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Waarborgen van de Hospimax-hospitalisatieverzekering

Door een Hospimax-hospitalisatieverzekering van DVV te kiezen hebt u 2 mogelijkheden: een basispakket of een basispakket uitgebreid met 2 extra waarborgen: pre- en posthospitalisatieverzorging en zware ziekten en palliatieve thuiszorg.

Hospitalisatieverzekering: basispakket

Moet iemand van uw gezin in het ziekenhuis verblijven wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling? Dan vergoedt DVV de kosten voor:

 • verblijf in het ziekenhuis, ook daghospitalisatie (’s ochtends binnen, ’s avonds weer naar huis)
 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die vereist zijn tijdens de hospitalisatie
 • vervoer per ziekenwagen of helikopter
 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis
 • rooming-in voor ouders die bij hun kind willen verblijven
 • thuisbevallingen en postnatale verzorging

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding pre- en posthospitalisatieverzorging

Deze extra waarborg vergoedt uw kosten voor medische verzorging (ook homeopathie), van 2 maanden voor tot 6 maanden na uw opname in het ziekenhuis. Weet dat dat uitzonderlijk lang is in vergelijking met andere hospitalisatieverzekeringen.

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding zware ziekten en palliatieve thuiszorg

Deze extra waarborg is alleen beschikbaar in combinatie met de waarborg pre- en posthospitalisatieverzorging. We vergoeden de medische kosten in geval van aids, kanker, Parkinson, Alzheimer en tal van andere ernstige ziekten (26 ziekten in totaal). De waarborg geldt ook als de patiënt er voor kiest om niet in het ziekenhuis, maar thuis palliatief te worden verzorgd.