Verzekeringskantoor OniVa

Gewaarborgd Inkomen

Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen en kleine bedrijven

Extra maandelijks vervangingsinkomen Financiële garantie Fiscale aftrekbaarheid van de premies (als beroepskosten)

Stel dat u als zelfstandige of kleine ondernemer een ongeluk krijgt of ziek wordt en lange tijd niet meer kunt werken. Bij afwezigheid van een beroepsinkomen hangt u dan af van een uitkering gestort door de sociale zekerheid. Jammer genoeg zal die uitkering waarschijnlijk niet volstaan. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt u de eerste maand niet vergoed, en de 11 volgende maanden krijgt u een vergoeding beperkt tot 51 euro per dag als gezinshoofd (uitkering 2013). U kunt u dus beter verzekeren om uzelf en uw gezin veilig te stellen.

Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV ontvangt u een maandelijkse rente bij een arbeidsongeschiktheid die gelijk is aan of hoger is dan 25%. Zo behoudt u uw levensstandaard en kunt u uw financiële verplichtingen nakomen (zoals leningen of personeelskosten).

Voordelen van de verzekering Gewaarborgd Inkomen

 • U kunt de modaliteiten zelf kiezen:
  • maandelijkse aanvulling die u wenst te ontvangen bovenop uw vervangingsinkomen.
  • moment van uw eerste uitkering (vanaf de 2e, 3e, 4e, 6e, of 13e maand arbeidsongeschiktheid).
  • looptijd van uw contract (tot u maximaal 67 jaar bent).
  • type van vergoeding: stijgend (3 of 5%) of constant.
  • waarborgen die u neemt: ziekte en alle ongevallen, of een meer beperkte dekking.
 • U profiteert van een fiscaal voordeel: zelfstandigen in een vennootschap kunnen alle premies 100% aftrekken als professionele kosten (mits naleving van de wettelijke voorwaarden).

Goed om weten:

Beperkingen: onder andere voor ongeschiktheden die het gevolg zijn van een poging tot zelfmoord of een opzettelijke daad van de verzekerde geldt de waarborg niet. Gevallen van wettige zelfverdediging of pogingen om mensen, dieren of goederen te redden, vallen hier niet onder.

 • Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
 • Het gaat om een niet-beroepsgebonden ziekteverzekering, in het bijzonder een verzekering gewaarborgd inkomen,  met een looptijd tot maximum 65 jaar tenzij opzegging door de verzekeringnemer.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Waarborgen verzekering Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen en kleine bedrijven

Als u door een ongeval of ziekte voor minstens 25% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV een maandelijkse rente bovenop uw uitkering voorzien door de sociale zekerheid. Zo kunt u uw levensstandaard behouden en uw financiële verplichtingen nakomen.

Hoofdwaarborg

De verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval in uw privé- én professionele leven.

Wilt u als bedrijfsleider ook een verzekering afsluiten voor ongevallen tijdens uw werk? Kies dan voor de Verzekering lichamelijke ongevallen van DVV.

Uitkeringen

De uitkering hangt af van het invaliditeitspercentage dat is vastgesteld door de arts:

 • Vanaf 67%: 100% van de voorziene uitkering.
 • Lager dan 67%: in verhouding tot uw invaliditeitsgraad.