Verzekeringskantoor OniVa

Vrij Aanvullend Pensioen

VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Aanvulling op het wettelijk pensioen en pensioensparen Fiscale en sociale voordelen: tot 70%* van de premie Stortingen naar keuze

Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen.

Een VAPZ is interessant als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is. Vooral voor zelfstandigen! De cijfers spreken voor zich... Het gemiddeld zelfstandigenpensioen bedraagt maandelijks 840 euro, maar een kwart van de zelfstandigen krijgt minder dan 500 euro. Niet evident om dan te genieten van een zorgeloos pensioen. Vandaar dat veel zelfstandigen aanvullende verzekeringen afsluiten om hun levensstandaard ook na hun pensioen te behouden. Deze zijn ook nog eens fiscaal interessant.

Voorbeeld : Jan is 30 jaar, ongehuwd en heeft een belastbaar inkomen van 42.000 euro. Hij sluit een VAPZ af en stort jaarlijks 1.100 euro. Hij bespaart zo 550 euro per jaar aan inkomstenbelasting, plus 242 euro aan sociale bijdragen. Zijn reële kost bedraagt dus amper 308 euro. Met andere woorden: hij neemt slechts 28% van de storting zelf ten laste. Als Jan 65 is, ontvangt hij een mooi bruto-eindkapitaal van 48.467,14euro. De bedragen werden berekend aan een rentevoet van 1,50% (inclusief aftrek van 2% instapkosten).

2 VAPZ-formules

U kunt kiezen uit 2 types Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen:

 • VAPZ : opbouw van een aanvullend pensioen (via een kapitaal leven) en/of een kapitaal overlijden in het voordeel van de begunstigden. De premie bedraagt maximaal 8,17% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van 3.127,24 euro in 2017.
 • Sociaal VAPZ : opbouw van een aanvullend pensioen (via een kapitaal leven) en/of een kapitaal overlijden in het voordeel van de begunstigden, én 2 bijkomende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid:
  • vervangingsinkomen
  • overname van de financiering van de polis
  De maximaal toegelaten premie bedraagt 9,40% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van 3.598,05 euro in 2017.

Het contract Business First is de VAPZ-oplossing van DVV (Tak 21). Het eindkapitaal en de intrestvoet toegekend bij elke storting zijn gegarandeerd.

VAPZ: voor wie?

U kunt kiezen voor een VAPZ als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep), en in orde bent met uw sociale bijdragen. Bent u meewerkende echtgeno(o)t(e) in het ‘maxistatuut’? Ook dan kunt u een VAPZ afsluiten. Opgelet: niet mogelijk voor starters in bijberoep.

Bent u zelfstandige in een vennootschap? Dan kan het bedrijf de premies van een VAPZ betalen in uw naam en voor uw rekening. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt wel belast als een voordeel van alle aard (VAA).

Voordelen van het VAPZ

Fiscale voordelen

De overheid helpt u als u kiest voor een VAPZ:

 • Belastingvermindering: mits naleving van de wettelijke voorwaarden kunt u de gestorte premies aftrekken als sociale bijdrage, met andere woorden als beroepskost binnen de limieten van het wettelijk plafond. Dit aanzienlijke fiscale voordeel varieert volgens uw marginale belastingvoet (het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van uw inkomsten).
 • Minder sociale bijdragen: mits naleving van de wettelijke voorwaarden betaalt u minder sociale bijdragen omdat uw belastbare basis daalt (met een vertraging van 3 jaar - zodra uw sociale bijdragen berekend zullen worden op de inkomsten van het lopend jaar en niet op die van 3 jaar geleden zal dat vertragingseffect verdwijnen).
 • Geen verzekeringstaks op uw premies: u betaalt geen taks op uw stortingen.
 • Cumuleerbaar voor een nog groter fiscaal voordeel: u kunt het VAPZ combineren met  pensioensparen  en  langetermijnsparen. Als u als bedrijfsleider werkt, kan het bedrijf daarnaast een groepsverzekering  en/of  Individuele Pensioentoezegging (IPT)  voor u onderschrijven. Uw VAPZ-contract telt ook mee voor de berekening van de regel van 80%.
 • Voordelige eindbelasting: mits naleving van de wettelijke voorwaarden wordt het pensioenkapitaal gunstig belast volgens het principe van de fictieve rente.
 • Andere belastingen: het pensioenkapitaal zal in principe onderworpen worden aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 à 2%.

Rendement

U bent zeker van een gewaarborgde intrest:

 • Gaat u met pensioen ontvangt u de reserves die u hebt opgebouwd op dit moment.

Flexibiliteit

U kiest zelf hoeveel en wanneer u spaart:

 • Jaarlijkse premie: minimaal 100 euro (111,11 voor het Sociaal VAPZ) en maximaal 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd nettobelastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug met een absoluut maximum van 3.127,24 euro voor het jaar 2017 (3.598,05 euro voor het Sociaal VAPZ ).
 • Frequentie: u kiest zelf of u uw premies maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks betaalt. Weet wel dat uw premies moeten betaald zijn tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 om in mindering gebracht te kunnen worden van uw inkomsten van 2016.
 • Einddatum van het contract: het contract eindigt op het ogenblik dat u uw wettelijk pensioen opneemt.
 • Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van deze verzekeringspolis, die beschikbaar is bij uw DVV-consulent.
 • De bijzondere en de algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.
 • Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.