Verzekeringskantoor OniVa

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (P.O.Z.)

Een fiscaal interessante belegging bovenop uw Vrij Aanvullend Pensioen

Extrawettelijke pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap. Belastingvermindering van 30% op de gestorte premies. Combineer risico’s nemen met kapitaalgarantie

Wat is een P.O.Z.?

Het betreft een aanvullend pensioenproduct voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers. Vul op een fiscaalvriendelijke manier uw wettelijk pensioen aan, bovenop uw V.A.P.Z.

Deze flexibele POZ-formule (DVV Life Professional Control) combineert:

 • Tak 21: levensverzekering met terugbetaling van uw kapitaal op de vervaldag en een gewaarborgd minimumrendement.
 • Tak 23 levensverzekering waarvan de premies in één of meer beleggingsfondsen worden belegd, zonder gewaarborgd kapitaal of rendement.

Voor wie?

 • Zelfstandigen zonder vennootschap, zoals eenmanszaken, vrije beroepers;
 • meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonende partners) en zelfstandige helpers;

die sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage in hoofdberoep.

Voordelen van de P.O.Z.

Fiscaal interessant en een potentieel hoger rendement

 • Belastingvermindering van 30% op de gestorte premies, rekening houdend met de 80%-regel*.
 • Gewaarborgd rendement via het tak 21-gedeelte.
 • Potentieel hoger rendement via het tak 23-gedeelte.

Een mooi pensioenkapitaal

 • Maximaal genieten van deze nieuwe opportuniteit in het kader van uw pensioen.
 • Hoe eerder u start, hoe sneller u uw pensioenkapitaal opbouwt.

Flexibel

 • Jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiestorting.
 • Vrije verdeling tussen tak 21 en tak 23, met een keuze uit 6 fondsen.
 • Premiebedrag in functie van de evolutie van uw inkomen.

Beschikbaar

 • Mogelijkheid tot inpandgeving bij aankoop of bouw van onroerend goed in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen.
 • Kan gebruikt worden als ‘waarborg overlijden’ bij een woonkrediet.

*dankzij de POZ geniet u 30% vermindering in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting) als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder de 80 %-regel (zie tabblad "Noodzakelijke gegevens").

Ik ben geïnteresseerd