Verzekeringskantoor OniVa

BA Bestuurder

Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurder

Bescherming als u aansprakelijk gesteld wordt in de uitoefening van een functie als bestuurder Bescherming van uw privévermogen na een vordering tot schadevergoeding Garantie voor de vrijwillige bestuurders (vzw's)

De burgerlijke aansprakelijkheid die u draagt als bestuurder is persoonlijk. Concreet: als u wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor fouten of nalatigheden als bedrijfsleider kan uw privévermogen aangesproken worden.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Bestuurder komt tussen als u:

 • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een bedrijf of een vzw
 • verantwoordelijk gesteld wordt tegenover een derde (leverancier, RSZ, fiscus enz.)

De polis neemt alle financiële gevolgen ten laste die ontstaan door een vordering tegen u en waarbij uw persoonlijke of hoofdelijke burgerlijke aansprakelijkheid op het spel staat, door een professionele fout gemaakt in het kader van de uitoefening van uw functie als bestuurder/zaakvoerder.

B.A. Bestuurder: voor wie?

B.A. Bestuurder is een verzekering op maat van:

 • huidige, vroegere én toekomstige voorzitters van de Raad van Bestuur, afgevaardigd bestuurders en bestuurders-natuurlijke personen
 • algemene directeurs, zaakvoerders, minnelijke vereffenaars en feitelijke bestuurders
 • bestuurders-rechtspersonen en natuurlijke personen die hen vertegenwoordigen
 • erfgenamen of echtgenoten, als een vordering tegen hen wordt ingesteld wegens een fout van hun erflater of echtgenoot

De verzekeringnemer is een rechtspersoon. De dekking is altijd in het voordeel van bestuurders en gelijkgestelden.

B.A. Bestuurder: wanneer?

U bent verzekerd voor alle schadevorderingen die ingesteld worden:

 • tijdens de duur van het contract
 • 36 tot 60 maanden na deze periode op voorwaarde dat de fout gemaakt werd tijdens de geldigheidsduur van het contract en als er geen andere geldige verzekering is

Ook gedekt: fouten begaan voor het begin van de polis, op voorwaarde dat ze ongekend waren op het moment van het onderschrijven van de polis.

B.A. Bestuurder: welk bedrag?

Naargelang de grootte van uw vennootschap of vzw kiest u het verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekerde periode.

Goed om te weten:

 • De verzekering B.A. Bestuurder dekt de opzettelijke fout, bekende feiten of lichamelijke en materiële schade niet. Die laatste zijn wel gedekt door de verzekering B.A. Onderneming.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.