Verzekeringskantoor OniVa

Groepsverzekering

Dankzij de groepsverzekering van DVV kunt u uw werknemers een fiscaal aantrekkelijk extra voordeel bieden

Extra pensioen of overlijdenkapitaal voor uw werknemers Fiscaal aantrekkelijk extralegaal voordeel Gewaarborgde rentevoet (volgens de Wet van 28 april 2003 op de Aanvullende Pensioenen)

Als werkgever kunt u dankzij de groepsverzekering een aanvullend pensioenplan opbouwen voor als uw werknemers op pensioen gaan. Zij kunnen, als ze dat willen, ook zelf storten in hun groepsverzekering om hun pensioenkapitaal te verhogen. Dit pensioenplan komt dan bovenop het pensioen betaald door de overheid.

De groepsverzekering kent een enorm succes. Niet onlogisch als u weet dat de levensverwachting stijgt en de financiering van het wettelijke pensioen problematisch wordt. Steeds meer werknemers zijn er van overtuigd dat ze hun levensstandaard niet zullen kunnen aanhouden als ze op pensioen zijn.

Een groepsverzekering is een belangrijke troef voor het HR-beleid van uw bedrijf. Niet alleen bij de rekrutering, maar ook om uw medewerkers te blijven motiveren tijdens hun loopbaan en de profielen met hoge toegevoegde waarde te behouden.

Als werkgever bepaalt u de voorwaarden en modaliteiten van het verzekeringscontract. Ze variëren dus van het ene tot het andere bedrijf. Het hoofddoel bestaat eruit het wettelijk pensioen van de werknemer aan te vullen, maar u kunt ook bijkomende waarborgen voorzien (gewaarborgd inkomen, overlijdenskapitaal enz.).

Groepsverzekering: voor wie?

Elk bedrijf met werknemers - arbeiders of bedienden - kan een groepsverzekering opzetten. Er is geen minimaal aantal, een kmo kan een groepsverzekering aanbieden aan zijn medewerkers.

U kunt de groepsverzekering beperken tot bepaalde categorieën van werknemers. U moet dan wel alle medewerkers uit die categorie opnemen in de groepsverzekering.

De groepsverzekering wordt afgesloten door het bedrijf in het voordeel van het personeel. De werknemers kunnen zelf eventueel extra stortingen doen om hun pensioen verder te verhogen. Als werkgever betaalt u minimaal 520 euro, maar u kunt ook een percentage van het loon kiezen als premie.

Voordelen voor het bedrijf

 • Voor zover voldaan is aan de bepalingen van de Belgische sociale wetgeving genieten de uitgevoerde stortingen van een voordelige fiscaliteit:
  • Aftrekbaar als beroepskosten
  • Toepassing van een speciale socialezekerheidsbijdrage van 8,86%
  • Premies onderworpen aan heffing op het verzekeringscontract van 4,4%
  • Premies niet onderworpen aan RSZ-werkgeversbijdragen (winst van 33 à 35%) die normaal van toepassing zijn op lonen.
 • Tegen eenzelfde bedrijfskost genieten de werknemers een hoger nettovoordeel, met een gunstige invloed op hun loopbaan bij uw bedrijf.

Voordelen voor de werknemers

 • Gestorte premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura.
 • De vergoedingen worden bij pensioen of overlijden voordelig belast.
 • Het bijkomend pensioenkapitaal is beschermd en geniet van een intrestvoet gegarandeerd door de werkgever volgens de Wet van 28 april 2003 op de Aanvullende Pensioenen (momenteel 1,75% voor de persoonlijke bijdragen en voor de werkgeversbijdragen). De medewerker bouwt zo op een veilige manier een aanvullend pensioen op.
 • De werknemer kan zijn groepsverzekeringscontract aanwenden als waarborg bij een lening aangegaan om een vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte te kopen of te transformeren (27 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 • Mogelijkheid om het bedrag van de waarborgen aan te passen om het contract af te stemmen op de noden van de werknemer.
 • Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van deze verzekeringspolis, die beschikbaar is bij uw DVV-consulent.
 • De bijzondere en de algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.
 • Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Waarborgen groepsverzekering

Werknemers ontvangen een bijkomend pensioenkapitaal op het moment van hun pensioen. Bij vroegtijdig overlijden ontvangt het gezin van de werknemer een overlijdenskapitaal.

Standaardwaarborgen

Een groepsverzekering biedt de volgende waarborgen:

 • Uitkering bij leven: kapitaal of rente op een tijdstip naar keuze op voorwaarde dat aan het door de fiscus toegestane kader is voldaan.
 • Uitkering bij overlijden: kapitaal of rente voor de echtgeno(o)t(e) of de kinderen.

Facultatieve waarborgen

U kunt als werkgever extra waarborgen voorzien waaruit uw werknemers kunnen kiezen, zoals een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Opties bij de groepsverzekering van DVV

Dankzij de groepsverzekering van DVV kunt u uw werknemers een fiscaal aantrekkelijk extra voordeel bieden. Ze ontvangen dan een kapitaal op het moment van hun pensioen. Bij vroegtijdig overlijden ontvangt het gezin van de werknemer een overlijdenskapitaal. Daarnaast kunt u hen als werkgever extra waarborgenbieden.

Facultatieve waarborgen

U kunt als werkgever extra waarborgen voorzien waaruit uw werknemers kunnen kiezen:

 • uitkering na een zwaar ongeval
 • bijkomend kapitaal (bovenop de opgebouwde reserve) bij overlijden
 • uitkering bij blijvende invaliditeit
 • vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid