Verzekeringskantoor OniVa

Arbeidsongevallen

Ziekte, Ongevallen en Invaliditeitsverzekering voor uw personeel

Antwoord op uw wettelijke verplichtingen als werkgever Dekking van lichamelijke en medische kosten na een arbeidsongeval Bijkomende extralegale waarborgen voor uw medewerkers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. Voorbeelden: uw werknemer valt van de trap als hij bij een klant aan het werk is. Of nog: terwijl hij naar huis rijdt, wordt hij aangereden. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd:

 • vergoeding voor de medische kosten en transportkosten
 • dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • rente in geval van permanente arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden

U kunt als werkgever bovenop de wettelijke verplichtingen de dekking uitbreiden voor uw werknemers. De Arbeidsongevallenverzekering van DVV biedt namelijk de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een extra bescherming privéleven voor ongevallen die gebeuren buiten het werk.

Arbeidsongevallenverzekering: voor wie?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aan de wettelijke definitie van werkgever beantwoordt, is verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Goed om te weten:

 • Een ziekte niet veroorzaakt door een ongeval of een ongeval opzettelijk veroorzaakt of verergerd door het slachtoffer is bijvoorbeeld niet gedekt.
 • In geval van zelfdoding, de gevolgen van een poging tot zelfdoding, ongevallen ten gevolge van winstgevende sportbeoefening of van de beoefening van gevaarlijke sporten komt DVV niet tussen. Dat is ook zo voor ongevallen door alcoholintoxicatie of het gebruik van opwekkende middelen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Waarborgen van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. De voorwaarden en bedragen van deze verzekeringspolis zijn bij wet vastgelegd.

Wettelijke waarborgen

De wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering voorziet een vergoeding in de volgende gevallen:

 • medische kosten
 • transportkosten
 • tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid na een niet-dodelijk arbeidsongeval
 • overlijden na een arbeidsongeval

Bijkomende waarborgen

Als werkgever kunt u de dekking uitbreiden voor uw werknemers bovenop de wettelijke verplichtingen. Daarom voorziet de Arbeidsongevallenverzekering van DVV de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven:

 • Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond
 • Verzekering lichamelijke ongevallen privéleven
 • Verzekering Gewaarborgd loon

U kunt zich als bedrijfsleider ook persoonlijk beschermen tegen arbeidsongevallen door een:

 • Verzekering lichamelijke ongevallen

Opties van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV

Bovenop de basisgaranties kunt u ook kiezen voor bijkomende waarborgen in het kader van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV. Zo beschermt u uw medewerkers nog beter. Als werkgever kunt u zich ook zelf beschermen tegen arbeidsongevallen.

Waarborg Excedentverzekering (hoger loon bovenop het wettelijk plafond)

Deze uitbreiding van de waarborg van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV is vooral interessant voor medewerkers die meer verdienen dan het wettelijk plafond. Dankzij deze uitbreiding van de waarborg vermijden zij inkomensverlies.

Waarborg lichamelijke ongevallen privéleven

Wil u uw medewerkers een extralegaal voordeel bieden? Dan is de waarborg lichamelijke ongevallen privéleven interessant, omdat ongevallen die buiten het werk gebeuren ook gedekt zijn. Uw medewerkers zijn dan 24 uur op 24, 365 dagen per jaar gedekt.

Verzekering Gewaarborgd loon

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet u volgens de wet op de arbeidsongevallen een vergoeding betalen van 90% van het gemiddeld dagelijks loon. Nochtans voorziet de wet op gewaarborgd loon dat u de eerste maand een werknemer volledig uitbetaalt.

Om te vermijden dat deze kost ten laste valt van uw bedrijf, is er de bijkomende waarborg Gewaarborgd loon. DVV betaalt dan het verschil tussen het normale loon van uw werknemer en de vergoeding die wettelijk voorzien is door de Arbeidsongevallenverzekering.