Verzekeringskantoor OniVa

@rtronic

De verzekering alle risico's elektronica van DVV

Flexibiliteit: u verzekert al uw materiaal of slechts een deel Alle risico's: brand, kortsluiting, diefstal, nalatigheid, verkeerde bediening enz. Blanket cover: globale dekking zonder gedetailleerde lijst van de verzekerde voorwerpen Commerciële waarde: vergoeding op basis van nieuwvervangingswaarde

Computers, tablets, telefooncentrale enz. zijn onmisbaar geworden voor uw professionele activiteit. Jammer genoeg schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje! Stel u voor dat uw laptop gestolen wordt, dat een kortsluiting uw kopieertoestel beschadigt of dat een medewerker uw server onherroepelijk beschadigt en u zo alle gegevens verliest die erop zijn opgeslagen… De verzekering @rtronic van DVV helpt u in al deze situaties! @rtronic verzekert uw hardware en uw software. Daarnaast zijn ook de bijkomende kosten gedekt die noodzakelijk zijn om uw professionele activiteiten verder te zetten.

Goed om te weten:

  • Een kras of een deuk in uw elektronisch materiaal? Weet dat schade van louter esthetische aard die de goede werking van het voorwerp niet verhindert niet gedekt is.
  • Loutere verdwijning van het verzekerde materiaal of vastgestelde inventarisverschillen worden niet vergoed.
  • Schade te wijten aan een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant of aan experimenten is niet verzekerd.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Waarborg materiële schade

DVV verzekert uw vast en uw draagbaar materiaal tegen diefstal, brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen en kortsluiting. De schade veroorzaakt door onervarenheid, nalatigheid van uw medewerkers of derden is ook gedekt. Volgens het principe van de verzekering alle risico's is alles gedekt, met uitzondering van uitsluitingen die expliciet vermeld worden in de algemene voorwaarden, zoals interne gebreken, prestaties die kaderen in een onderhoudscontract, slijtage, schade van louter esthetische aard of een wanprestatie van een hersteller (zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering komt in dat geval tussen).

Extra's van de verzekering @rtronic:

  • Vergoeding op basis van nieuwvervangingswaarde : gedurende 3 jaar wordt er geen slijtage toegepast (5 jaar als er een onderhoudscontract is).
  • Blanket Cover of globale dekking : u hoeft geen gedetailleerde lijst (beschrijving, serienummer, factuur enz.) van de verzekerde toestellen te voorzien. Een algemene beschrijving van de inhoud volstaat. Omdat het om een verzekering van eerste risico gaat, wordt rekening gehouden met de waarde die u hebt opgegeven. U loopt dus niet het gevaar dat u onderverzekerd ben en dat daardoor maar voor een deel wordt tussengekomen volgens de evenredigheidsregel.

Bijkomende waarborgen

Uw materiaal verzekeren is één ding, maar wat doet u als u waardevolle applicaties verliest door een kortsluiting? Voor nog meer gemoedsrust kunt u ook uw software en uw bijkomende kosten dekken die nodig zijn om uw activiteiten verder te zetten.