Verzekeringskantoor OniVa

Machinebreuk

Verzekering Machinebreuk van DVV

Herstelkosten van uw productiemateriaal zijn gedekt Nieuwvervangingswaarde

Waarom een verzekering Machinebreuk?

Compressoren, generatoren, persen, snijmachines, etiketteermachines, hefwerktuigen... Uw productieactiviteit is afhankelijk van allerlei soms verfijnde en vaak dure machines. Stel u voor dat er één gedeeltelijk of volledig beschadigd is. De herstel- en/of vervangingskosten kunnen dan hoog oplopen en uw Brandverzekering volstaat niet altijd om ze te dekken. Soms zijn ze zelfs expliciet uitgesloten in de verzekeringspolis. Net daarom stelt DVV u de polis Machinebreuk voor.

Goed om te weten:

 • Schade waarvoor een leverancier, een hersteller of een monteur wettelijk of contractueel aansprakelijk is, wordt niet beschouwd als machinebreuk en is dus niet verzekerd.
 • Schade die het gevolg is van experimenten of proeven is niet gedekt.
 • DVV vergoedt de schade niet die te wijten is aan gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de verzekering en die de verzekerde bekend waren.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Geen machines, geen productie. Bescherm uw bedrijf door de herstelkosten (wisselstukken en loonkosten) en de vervangingskosten (nieuwvervangingswaarde) van uw instrumenten te verzekeren. De verzekering Machinebreuk biedt u de beste oplossing.

Verzekerde machines

DVV verzekert gebruiksklare machines (geen rollend materieel) die opgenomen zijn in uw inventaris:

 • terwijl ze in werking zijn of stilstaan
 • tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren na onderhoud, controle, revisie of herstelling

Verzekerde schade

DVV verzekert onvoorziene en plotse schade veroorzaakt aan verzekerde voorwerpen door één van de volgende oorzaken:

 • onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden of derden
 • vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
 • materiaal- , constructie- of montagefouten of –gebreken
 • trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • defect
 • warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering
 • waterslag, oververhitting, watergebrek of gebrek aan andere vloeistoffen in de verwarmingsketels, warmwatertoestellen en stoomapparaten (behalve bij ontploffing)
 • terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie
 • effecten van elektrische stroom (overspanning, spanningsval, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit
 • wind, storm en vorst