Verzekeringskantoor OniVa

Brandverzekering

Brand- en diefstalverzekering Optima

Flexibiliteit: dekking op maat op basis van uw noden Gratis schatting van de te verzekeren bedragen voor het gebouw Zowel dekking van gebouwen voor professioneel gebruik als voor gemengd gebruik

Een schadegeval? Contacteer ons meteen!

Doe bij een schadegeval een beroep op de bijstandscentrale op 0800 93 300. Onze medewerkers zullen u helpen om de eerste noodmaatregelen te nemen. Daarnaast staat OniVa verzekeringen klaar voor het algemeen beheer van uw dossier. Wij helpen u om alle problemen op te lossen na een schadegeval.

Waarom een brand- en diefstalverzekering voor uw gebouw?

Bij brand, waterschade of een natuurramp vergoedt de polis Optima van DVV de materiële schade aan uw gebouw én de inhoud.

Brand- en diefstalverzekering: voor wie?

Deze verzekeringspolis is bedoeld voor de eigenaars (al dan niet exploitant) en de huurders/bewoners. De polis dekt zowel het deel van het gebouw voor professioneel gebruik (handelszaak, kantoor, atelier…) als het woongedeelte.

Goed om te weten:

 • Bijkomende schade door verlies of diefstal van voorwerpen na een schadegeval is niet gedekt.
 • Schade als gevolg van oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen wordt niet vergoed.
 • DVV dekt ook de schade veroorzaakt door wapens of een opzettelijke fout niet.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Brand- en diefstalverzekering Optima: voor wie en voor wat?

Stortregens zetten uw kelder onder water en beschadigen uw goederen? Een chemisch product ontbrandt en vernielt uw atelier? Een ongeval is snel gebeurd... De brand- en diefstalverzekering Optima dekt uw gebouw en zijn inhoud. Bent u eigenaar, huurder/bewoner of handelt u voor een derde? Geen nood, Optima van DVV is ontworpen op maat van zelfstandigen en kleine ondernemingen. Zijn gedekt:

 • gebouw
 • inhoud:
  • meubilair: roerende goederen voor privégebruik
  • materiaal dat noodzakelijk is voor uw professionele activiteit (machines, gereedschap, kantoormateriaal…)
  • goederen (voorraad, grondstoffen, afgewerkte producten of goederen in productie, verpakkingen…)
  • landbouwproducten met inbegrip van huisdieren en dieren verbonden aan het landbouwbedrijf

Waarborgen van de polis Optima van DVV

Brand en aanverwante gevaren

Werd uw bedrijf door een brand verwoest? Sloeg de bliksem in uw magazijn in en is er schade? Beschadigde een kortsluiting uw machines? De verzekering Optima van DVV dekt het allemaal... en meer.

Gedekte risico's:

 • Brand
 • Implosie, explosie
 • Blikseminslag
 • Schade door bomen of masten op het gebouw, omvergeworpen of weggeslingerde voorwerpen, dieren, voertuigen, kranen als gevolg van een brand of een verwant risico
 • Elektrocutie van dieren
 • Rook of roet door de slechte werking van een verwarmings- of keukentoestel
 • Onroerende inbraakschade (vandalisme of kwaadwilligheid)
 • Inwerking van elektriciteit
 • Schade veroorzaakt door brand, explosie en implosie in het kader van een arbeidscontract

Storm en hagel

Beschadigde hagel uw gebouw? Stortte uw dak in onder het gewicht van de sneeuw? U kunt rekenen op de brand- en diefstalverzekering van DVV.

Gedekte risico's:

 • Storm (orkaan of andere stormwind)
 • Hagel
 • Sneeuw- of ijsdruk
 • Inslag van meteorieten
 • Botsing met weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen

Waterschade

Uw garage staat onder water door een lek in de waterleidingen? De brand- en diefstalverzekering Optima van DVV vergoedt u.

Gedekte risico's:

 • Schade door het wegvloeien van water en minerale oliën
 • Schade door het insijpelen van neerslag door de dakbedekking
 • Schade door het accidenteel wegvloeien van water uit aquaria
 • Kosten voor het openen en sluiten van wanden, muren en vloeren om een ingebouwd lek te herstellen
 • Kosten voor het opsporen van lekken
 • Waarde van de weggevloeide minerale oliën

Glasbreuk

Zit er een barst in uw koepel uit plexiglas? Geen probleem: met de polis Optima van DVV bent u verzekerd tegen glasbreuk.

Gedekte risico's:

Schade (breuk, ondoorzichtig worden…) aan:

 • ruiten, spiegels, platen, koepels, vitrokeramische platen
 • geplaatst sanitair in het woongedeelte
 • LCD- en plasmaschermen voor privégebruik

Natuurrampen

Stijgend water overstroomt de kelder waarin een deel van uw voorraad is opgeslagen? Met de polis Optima van DVV bent u volledig gedekt.

Gedekte risico's

Schade door:

 • aardbeving
 • grondverschuiving of -verzakking
 • overstroming
 • overlopen van de openbare riolen

B.A. Gebouw

Een brand of waterlek bij u veroorzaakt schade bij uw buren? De polis Optima van DVV dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als eigenaar, huurder of bewoner van een gebouw (artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek).

Bijstand gebouw

Informatie nodig over noodnummers en adressen van nooddiensten? Bel gratis de bijstandscentrale van DVV op 0800 93 300. De klok rond en 7 dagen op 7. U kunt dit nummer ook bellen na een schadegeval om:

 • beroep te doen op een slotenmaker (ten belope van 80 euro) als u niet meer in het gebouw binnen kan (diefstal of verlies van sleutels, beschadigd slot na een inbraak…)
 • u te helpen om dringende bewaarmaatregelen te nemen bij een gedekt schadegeval
 • verhuizing van uw eigendommen en goederen te regelen en uw huisvestingskosten te dekken (max. 6 maanden)

Rechtsbijstand

Deze waarborg helpt u met name om een schadevergoeding te bekomen als u schade geleden hebt die veroorzaakt werd door derden. Voorbeeld: het brandt bij uw buren en het vuur breidt uit naar uw kantoor. Uw buur ontkent alle verantwoordelijkheid voor de schade. Wij zorgen dat u correct vergoed wordt.

Bijkomende waarborgen van de polis Optima van DVV

Diefstal

Was u het slachtoffer van een poging tot inbraak of een diefstal met braak? De polis Optima van DVV vergoedt:

 • waarde van gestolen goederen
 • schade aan het gebouw en aan zijn inhoud, door de braak (bijvoorbeeld geforceerde deur, opengebroken kasten)
 • vandalisme (niet de graffiti op de muren van uw kantoor)
 • medische kosten in geval van diefstal met geweld

Commerciële werkloosheid

Moet u door een brand uw productie stilleggen? Is uw magazijn niet toegankelijk door een overstroming in de winkelgalerij ernaast? De polis Optima van DVV verzekert ook de commerciële werkloosheid als gevolg van andere waarborgen gedekt door de verzekering Optima.