Verzekeringskantoor OniVa

B.A. Onderneming

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bedrijf

Financiële zekerheid Aansprakelijkheid van de onderneming, zaakvoerder, vennoten en medewerkers

Als zelfstandige of bedrijf komt u regelmatig in aanraking met klanten, leveranciers enz. Een ongeluk is dan snel gebeurd.

Voorbeeld: een klant struikelt over een kabel die loshangt in uw zaak of 1 van uw arbeiders beschadigt een meubel bij een klant.

Om gedekt te zijn tegen die schade neemt u een B.A. Onderneming (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming) van DVV.

Wij dekken dan de lichamelijke, materiële en immateriële schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt in het kader van zijn activiteiten. Zo beperkt u de financiële gevolgen voor u als zelfstandige of voor uw bedrijf.

B.A. Onderneming: voor wie?

De B.A. Onderneming dekt aansprakelijkheid veroorzaakt door:

 • uzelf of uw vennoten
 • samenwonende gezinsleden die u helpen als u zelfstandige bent in de hoedanigheid van natuurlijk persoon
 • bestuurders, vennoten, zaakvoerders als de verzekeringnemer een bedrijf is
 • uw personeelsleden of mensen die voor uw bedrijf werken

Goed om te weten:

 • Uw verzekering BA Onderneming vergoedt opzettelijk toegebrachte schade of schade veroorzaakt door een grove fout (zoals inbreuken op wetten of wettelijke verplichtingen) niet.
 • In geval van schade als gevolg van de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van uw contractuele verbintenissen komt DVV niet tussen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Een BA Onderneming (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming) dekt alle lichamelijke, materiële en immateriële schade ontstaan in het kader van uw beroepsactiviteiten. Het is eigenlijk een soort 'familiale verzekering' in het kader van uw beroepsactiviteiten. De BA Onderneming bij DVV omvat standaard verschillende waarborgen:

 1. BA Onderneming
 2. Toevertrouwde goederen
 3. BA na levering of na werken

Waarborgen van de B.A. Uitbating

De B.A. Uitbating dekt uw aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële en immateriële schade toegebracht aan derden in het kader van beroepsactiviteiten. Deze waarborg is uitgebreid tot:

 • burenhinder
 • milieu-aantasting
 • schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water (niet als de schade verzekerbaar is in een brandverzekering)
 • schade door onderaannemers die met naam vermeld zijn
 • schade door de onroerende goederen (B.A. Gebouw)
 • schade door privéwerken (personeel in privédienst van bedrijfsleiders en hun gezin)
 • schade aan of door uitzendkrachten en geleend personeel
 • schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen toebehorend aan of ter beschikking gesteld van de verzekerden
 • schade aan voertuigen, materiaal van derden en bezittingen van het personeel
 • schade aan ondergrondse kabels en leidingen
 • schade door grondbewegingen
 • informaticaschade
 • diefstal
 • schade veroorzaakt door de uitoefening van de opdracht van interne milieucoördinator of interne veiligheidscoördinator

Waarborg toevertrouwde goederen

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid in het kader van uw beroepsactiviteit bij schade aan goederen die u werden toevertrouwd om eraan te werken of ze te bewaren (B.A. Bewaarnemer).

Bijvoorbeeld: u beschadigt als garagist de wagen van een klant.

Waarborgen bij de B.A. na levering of na werken

DVV verzekert uw aansprakelijkheid als na levering van een product of na uitvoering van een werk blijkt dat u aan de oorzaak ligt van lichamelijke of materiële schade. Ook die schade is verzekerd.

Voorbeelden: een klant klaagt over maagpijn na het eten van een maaltijd geleverd door uw traiteurszaak. Of nog: als garagist herstelt u de banden van een auto, maar als uw klant wegrijdt, rolt het wiel er opnieuw af en is er schade...

Waarborg rechtsbijstand

Moet u voor de rechtbank verschijnen voor een ongeval waarvoor u aansprakelijk gesteld wordt? Is er een betwisting over schade die uw zaak geleden heeft door anderen? U kunt rekenen op de waarborg Rechtsbijstand van DVV voor:

 • vergoeding van uw strafrechtelijke verdedigingskosten en uw kosten voor burgerlijk verhaal
 • vergoeding bij onvermogen van de aansprakelijk gestelde
 • strafrechtelijke borgstelling

Bij DVV kunt u uw advocaat volledig vrij kiezen.