Verzekeringskantoor OniVa

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid

Verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan bent u waarschijnlijk wettelijk verplicht om een verzekering B.A. Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten. Zo kunt u zich beschermen tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: voor wie?

De B.A. Objectieve Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor een 25-tal categorieën inrichtingen die publiek toegankelijk zijn. Denk daarbij aan:

 • restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
 • hotels en jeugdherbergen
 • plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
 • tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
 • ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en rusthuizen
 • kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
 • onderwijsinstellingen

Goed om te weten: 

 • Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt.
 • We vergoeden ook materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Waarborgen en verzekerde bedragen

DVV verzekert uw aansprakelijkheid als uitbater na een brand of ontploffing die via uw zaak ontstaat of uitbreidt:

 • lichamelijke schade aan derden: maximaal 15.000.000 euro per schadegeval
 • materiële schade aan derden: maximaal 750.000 euro per schadegeval
 • immateriële schade aan derden (verlies aan klanten, productieverlies,…): maximaal 750.000 euro per schadegeval

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.