Verzekeringskantoor OniVa

Woningverzekering Cocoon Start

• Compleet pakket met diefstal en familiale • Slechts 25 euro per maand • Schade? Snel hersteld!

Cocoon Start van DVV Verzekeringen biedt huurders van een woning van max. 200 m2 of een appartement van max. 125 m2 een pakket aan met een woningverzekering, familiale verzekering en nog zoveel meer voor maar 25 euro/maand.

Waartegen bent u verzekerd

Woning-, diefstal en familiale verzekering in 1 pakket:

  • woningverzekering: brand, storm, hagel, sneeuw, ijsdruk, water, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid voor gebouw en inboedel, overstroming.
  • diefstalverzekering: schade aan inboedel door diefstal en gestolen inboedel wordt vergoed (tot 12.907,50 euro per voorwerp).
  • familiale verzekering: wereldwijd is schade veroorzaakt aan derden gedekt.

Extra in het pakket

  • Home Emergency: 3 maal per jaar kan u onze bijstandscentrale bellen als u dringend een loodgieter of een slotenmaker nodig hebt. Voor gewone onderhoudswerken kan dat natuurlijk niet.
  • Home Computer: bij brand, waterschade, glasbreuk of een andere basiswaarborg, is schade aan een tablet of toetsenbord van een computer altijd verzekerd. Met de extra waarborg Home Computer is ook schade door een menselijke fout gedekt (tot 1.588,62 euro), bijvoorbeeld als u uw tablet laat vallen. Deuken of krassen die de werking van de computer niet verhinderen, zijn niet verzekerd.
  • Lichamelijke Ongevallen bij Verhuis: de verzekering komt tussen voor medische kosten (tot 2.500 euro) of een forfaitaire vergoeding bijvoorbeeld als uw vriend zijn been breekt tijdens uw verhuis.
  • Rechtsbijstand huurgeschillen: als er een contractueel geschil is over de huur van de woning, bieden we rechtsbijstand (tot 25.000 euro). Bijvoorbeeld als de eigenaar uw huurwaarborg niet wil terugbetalen, helpen we u.

Franchise

  • Bij Cocoon Start geldt een franchise? van 255,89 euro. Zelfs bij natuurrampen, waar de wettelijke franchise 1.259,31 euro bedraagt! 
  • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van december 2017 en gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De woningverzekering Cocoon Start wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.