Verzekeringskantoor OniVa

DVV Junior Plan

Spaar veilig voor uw kind

Met DVV Junior Plan kan u uw kind of petekind dat jonger is dan 12 een cadeau geven voor later. Bij deze tak 21-levensverzekering is uw kapitaal veilig én uw basisrentevoet gewaarborgd.

DVV Junior Plan is een vastetermijnverzekering. Dat betekent dat uw kind het kapitaal ontvangt op het einde van het contract, wat er ook met u gebeurt. Door in te tekenen voor het kind 12 jaar is, bent u zeker dat het op zijn of haar 18e, 21e of 25e verjaardag het voorziene bedrag krijgt. Hou er wel rekening mee dat de minimale duur 8 jaar bedraagt omwille van fiscale redenen.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

  • Elke euro die u stort, is veilig. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten. Daarmee is uw spaargeld tot 100.000 euro per financiële instelling veilig.
  • De vaste rentevoet is gegarandeerd tot de einddatum van het contract.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

  • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks op de brutopremies en afkoopkosten (5% van de afkoopwaarde, de laatste 5 jaar verminderd met 1% per jaar).
  • Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. 

Wat gebeurt er bij overlijden?
DVV Verzekeringen komt tussen als er iets met u gebeurt. Wij betalen dan in uw plaats de premies zodat het kind toch het voorziene kapitaal ontvangt. 

Extra waarborgen mogelijk
Met DVV Junior Plan kan u zich beschermen tegen een ongeval of invaliditeit. U kan ook voorzien dat uw kind in bepaalde gevallen vroeger aan het geld kan.