Verzekeringskantoor OniVa

Save 3

Fiscaal sparen met gewaarborgde rentevoet

Met de tak 21-levensverzekering Save 3 bent u zeker van een vaste rentevoet voor elke storting. Ook uw kapitaal is gegarandeerd. Spaar voor uw pensioen met Save 3.

Wat is Save 3?

Save 3 is een tak 21-levensverzekering waarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering bent u voor elke storting zeker dat de rentevoet gewaarborgd is tot aan uw pensioen. Ook uw kapitaal is gegarandeerd. Bovendien krijgt u een belastingvoordeel van 30% van uw premies.

Wat moet u weten over Save 3?

Save 3 is te vergelijken met een gewone spaarrekening, maar u bent wel zeker van de intrestvoet tot het einde van het contract. U kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen. 

 

  Pensioensparen 
via Save 3
Langetermijnsparen 
via Save 3
Voor wie? U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later. U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren. Vooral interessant als u geen woonkrediet (meer) hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd kan u intekenen?  Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract. Weet wel dat de belastingvermindering een laatste maal wordt toegekend in het jaar dat u 64 jaar wordt. Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract.
Hoeveel kan u maximaal sparen?

Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2020).
Nieuwe formule : tot 1.270 euro (bedrag voor 2020).

Maximum van 2.390 euro (bedrag voor 2020).

Hoeveel belastingvermindering krijgt u?

Tot 297 euro (standard formule).
Tot 317,5 euro (nieuwe formule).

Tot 717 euro.
Hoe werkt het? U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting.
Wat gebeurt er bij overlijden Als u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan uw nabestaanden. Wil u nog ruimere bescherming? Neem dan een facultatieve waarborg.
Wat zijn de kosten?
 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: tijdens de laatste 5 jaar voor de einddatum 0%, tijdens de jaren daarvoor het maximale bedrag van de volgende 2 mogelijkheden:
  • 5% van de afkoopwaarde.
  • 75 euro (geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen met 1998 als basis).
Hoe wordt Save 3 belast? 
 • In principe: vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
 • In principe: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
  De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft genoten. De belastingheffing varieert i.f.v. het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden.

Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.
Wat zijn de risico’s? Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico  (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.