Verzekeringskantoor OniVa

DVV Life Pension Dynamic

Fiscaal sparen met potentieel hoger rendement

Wil u sparen voor uw pensioen en mikken op een potentieel hoger rendement dan een spaarrekening? Ontdek de tak 23-levensverzekering Life Pension Dynamic.

Wat is DVV Life Pension Dynamic?

DVV Life Pension Dynamic is een tak 23-levensverzekering waarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering maakt u kans op een hoger rendement, zeker als u uw geld op lange termijn belegt. Weet wel dat het rendement afhangt van een beleggingsfonds en dat uw kapitaal en rendement niet zijn gewaarborgd. Mooi meegenomen: u krijgt een belastingvoordeel van 30% van uw premies.

Wat moet u weten over DVV Life Pension Dynamic?

Met DVV Life Pension Dynamic investeert u in beleggingsfondsen. U kan ermee aan pensioensparen en/of langetermijnsparen doen.

  Pensioensparen via DVV Life Pension Dynamic Langetermijnsparen via DVV Life Pension Dynamic
Voor wie? U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later. U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren. Vooral interessant als u geen woonkrediet (meer) hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Voor welke leeftijd? 
Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.

Vanaf 18 jaar tot 64 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen?
 • Standaard formule: tot 990 euro (bedrag voor 2020)
 • Nieuwe formule: tot 1.270 euro (bedrag voor 2020)
Maximum van 2.390 euro (bedrag voor 2020).
Hoeveel belastingvermindering krijgt u?
 • Tot 297 euro (standaard formule). 
 • Tot 317,5 euro (nieuwe formule).
Tot 717 euro. 
Hoe werkt het?

Uw geld wordt belegd in het interne beleggingsfonds BI Pension Plan AXA Multi Funds.

(risicoklasse 4).

U bepaalt samen met uw DVV-consulent de verdeelsleutel tussen 11 interne beleggingsfondsen (op basis van het risico dat u wil nemen)
Wat zijn de kosten?


Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,20% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.

Instapkosten: max. 6% en eenmalig 5 euro.

Beheerskosten: max. 1,35% per jaar.

Uitstapkosten: normaal 5% van de theoretische afkoopwaarde, 0% in de volgende gevallen: 

 • bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar.
 • bij een afkoop na inhouding van de taks op het langetermijnsparen.
 • bij het overlijden van de verzekerde.
 • bij annulatie binnen de 30 dagen.
Wat zijn de risico’s? De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. De opbrengst is gekoppeld aan de prestaties van het fonds of de fondsen die u gekozen hebt. Het rendement en het kapitaal zijn dus niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.