Verzekeringskantoor OniVa

DVV Life Invest Dynamic

Beleg met potentieel hoger rendement

DVV Life Invest Dynamic is een tak 23-levensverzekering. Uw rendement hangt dan af van het rendement van een beleggingsfonds en uw kapitaal is niet gewaarborgd.

Hebt u zelf geen tijd om te beleggen op de beurs of hebt u nog nooit de stap durven zetten? Dan zit u goed met Life Invest Dynamic. U neemt meer risico dan bij de tak 21-levensverzekering DVV Life Invest Protect, maar de opbrengst is mogelijk groter.

Met DVV Life Invest Dynamic investeert u in beleggingsfondsen. 

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

  • U kiest zelf hoe u uw geld verdeelt over de 5 mogelijke beleggingsfondsen (minimaal 25 euro per fonds). Elk fonds heeft een andere risicoklasse. Wil u die verdeelsleutel later aanpassen? Dat kan zonder probleem.
  • U betaalt geen roerende voorheffing. Dit is dus een fiscaal voordelige beleggingsformule.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

  • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt).
  • De waarde van de fondsen kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij een levensverzekering kan u een begunstigde aanduiden. Die krijgt dan het geld als u er niet meer bent. Wil u nog een ruimere bescherming voor uw gezin? Kies de aanvullende waarborg bij overlijden. Dan ontvangen uw nabestaanden daarbovenop een extra kapitaal.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering? 
Kies de Active-formule  van DVV Life Invest Dynamic. U kan dan maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld opvragen. 

Hoe stapt u gratis uit?
U betaalt geen uitstapkosten in de volgende gevallen:

  • bij overlijden van de verzekerde
  • bij annulatie binnen 30 dagen
  • bij gedeeltelijke afkoop volgens de Active-formule met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar)
  • bij gedeeltelijke afkoop 1 maal per 12 maanden met een maximum van 20% van het totaalbedrag (max. 25.000 euro per jaar), niet in combinatie met de Active-formule. Bij een tweede of volgende gedeeltelijke afkoop binnen de 12 maanden worden de uitstapkosten aangerekend op de volledige afkoopwaarde.