Verzekeringskantoor OniVa

DVV Life Invest Control

Spreid de risico’s als u belegt

DVV Life Invest Control is een combinatie van 2 levensverzekeringen Life Invest Protect en Life Invest Dynamic

Beleg in 3 eenvoudige stappen

  1. U kiest het beschermingsniveau voor uw spaargeld op basis van het kapitaal dat u wil waarborgen gedurende 8 jaar (van 0 tot 100%van het nettokapitaal, dus na de 2% verzekeringstaks en de instapkosten).
  2. U bepaalt met uw DVV-consulent in functie van uw beleggersprofiel vervolgens welk bedrag u daarvoor moet beleggen via Life Invest Protect (tak 21).
  3. U kiest 1 of meerdere tak 23-beleggingsfondsen uit 5 fondsen via Life Invest Dynamic. Daarin belegt u het deel dat u niet hebt belegd in de tak 21, om zo een potentieel hoger rendement te bereiken.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Control?

Met DVV Life Invest Control spreidt u de risico’s zoals u dat wil.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

  • Voor het deel dat u stort in Life Invest Protect (tak 21) bent u zeker dat uw kapitaal gegarandeerd is. De eerste 8 jaar van uw storting bent u ook zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd.
  • Voor het deel in Life Invest Dynamic (tak 23) hangen de resultaten af van de prestaties van de beleggingsfondsen die u gekozen hebt.
  • Als u belegt via Life Invest Control doet u dat het best voor minimaal 8 jaar.
  • U kan flexibel bijstorten in de 2 delen van uw polis volgens uw beleggersprofiel.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

  • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt). Op het deel in tak 21 betaalt u roerende voorheffing als u het geld opneemt gedurende de eerste 8 jaar.
  • Voor het deel dat u belegt in tak 21, moet u weten dat dit product net zoals alle producten van tak 21 risico’s heeft. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
  • Voor het deel dat u belegt in tak 23 kan de waarde van de fondsen schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen. In tegenstelling tot het deel in tak 21 zijn voor tak 23 het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Als u een contract tekent voor een levensverzekering duidt u een begunstigde aan. Die krijgt dan het geld als u zou overlijden.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering?
U kan via de Active-formule maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld uit het tak 23-gedeelte opvragen.

Hoe stapt u gratis uit?
Op bepaalde momenten kan u een deel van het kapitaal gratis opvragen.