Verzekeringskantoor OniVa

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets (BA Elektrische Fiets)

Verzekering voor uw elektrische fiets

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets dekt uw aansprakelijkheid bij een ongeval. DVV Verzekeringen zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. Voor welke elektrische fietsen is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? Elektrische fietsen waarvan de motor autonoom werkt zonder trappen, worden gezien als bromfiets. Hiervoor hebt u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig.

Wanneer is een verzekering niet verplicht, maar wel verstandig?
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is niet verplicht voor gewone elektrische fietsen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De motor kan niet werken zonder te trappen.
 • De maximale snelheid is 25 km per uur.
 • Het maximale vermogen is 250 watt.

Net zoals bij een gewone fiets is een familiale verzekering wel slim. Die verzekering zal dan tussenkomen voor de schade aan anderen als u een ongeval hebt.

Voor nog meer bescherming

U kan de basiswaarborg van uw verzekering aanvullen met opties:

 • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
 • Via de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden betaald.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets dekt de schade aan uw eigen elektrische fiets niet.
 • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
 • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
 • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
 • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Goed om te weten

 • Meer details over de franchise vindt u in de bijzondere voorwaarden. 
 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets (BA Elektrische Fiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.