Verzekeringskantoor OniVa

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets)

Verplichte verzekVerplichte verzekering voor uw bromfietsering voor uw bromfiets

Een bromfietsverzekering verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw bromfiets. DVV Verzekeringen zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. In België is zo’n verzekering wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt.

Welke risico’s dekt de bromfietsverzekering?

Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw bromfietsverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt. 

Voor nog meer bescherming
U kan de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid aanvullen met opties:

  • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
  • Via de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden betaald.

Uitsluitingen en beperkingen

  • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets dekt de schade aan uw eigen bromfiets niet.
  • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
  • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
  • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
  • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Goed om te weten
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.