Verzekeringskantoor OniVa

Fietsverzekering

Bescherm uw fiets tegen diefstal en schade. Krijg nu 15% korting.

Als u een dure fiets gekocht hebt, is onze fietsverzekering een verstandige keuze om uw investering goed te beschermen. DVV Verzekeringen zal u dan een vergoeding betalen als uw fiets wordt gestolen of beschadigd. Natuurlijk vragen we wel dat u zelf goed voor uw fiets zorgt door hem stevig vast te maken.

Belangrijk om te weten: 

 • U kan een fietsverzekering afsluiten voor bijna alle soorten fietsen: elektrische fietsen, stadsfietsen, plooifietsen, bakfietsen, racefietsen, mountainbikes, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (hoverboards, segways, elektrische steps …)
 • Uw fiets mag maximaal 1 jaar oud zijn om deze fietsverzekering te kunnen afsluiten. 
 • U kan ook vastgemaakte accessoires die u gekocht hebt  (bagagedrager, fietsstoeltje, fiets-GPS, fietscomputer, fietskar…) laten meeverzekeren.
  /!\ Een slot is verplicht om in te tekenen op de Fietsverzekering. 

Wat wordt vergoed door de fietsverzekering?

De omniumfietsverzekering komt tussen in de volgende 2 gevallen:

 • fiets gestolen: u wordt terugbetaald rekening houdend met de waardevermindering van uw fiets. Daarna beslist u zelf welke fiets u wil kopen.  Als uw fiets minder dan 2 jaar oud is, vergoeden we de volledige aankoopwaarde.
 • fiets beschadigd door een val, poging tot diefstal, vandalisme of een ongeval: DVV verzekeringen vergoedt de herstellingskosten na aftrek van een franchise.

Uitsluitingen en beperkingen:

 • De Fietsverzekering van DVV dekt alle types fietsen, al dan niet elektrisch, die zelfstandig (dus zonder te trappen) een maximale snelheid behalen van 25 km/u, met name stadsfietsen, plooifietsen, bakfietsen, racefietsen, mountainbikes, maar ook Speed Pedelecs en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals hoverboards, segways of elektrische steps.
 • De Fietsverzekering van DVV kan niet worden afgesloten voor een voertuig dat onderworpen is aan de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
 • De Fietsverzekering van DVV biedt geen dekking voor huur- of leasefietsen of fietsen die gebruikt worden voor betaald vervoer van personen of voor transport van goederen (bv. bezorgdiensten).
 • We bieden geen bijstand en betalen geen schadevergoeding als de schade al bestond voor de verzekering werd afgesloten. We vergoeden evenmin in geval van opzettelijke schade.
 • Uw fiets en de verzekerde accessoires verminderen in waarde na verloop van tijd. Daarom houdt DVV verzekeringen rekening met een waardeverlies van 1,5% per verstreken maand vanaf de 25e maand na de aankoopdatum, met een maximale waardevermindering van 80%. Uw fiets behoudt dus de eerste 2 jaar zijn aankoopwaarde!
 • De Fietsverzekering is geen onderhoudscontract. Slijtage van de remmen of andere stukken is dus niet gedekt. Schade aan banden of de batterij zijn evenmin gedekt, behalve als die veroorzaakt is in combinatie met andere gedekte schade.
 • Als de fiets onbewaakt wordt achtergelaten, moet hij aan een vast bevestigingspunt worden vastgemaakt met een gecertificeerd slot ART 2 sterren of Sold Secure Gold/Silver. Onder bevestigingspunt verstaan we een vast, onbeweeglijk en onbeweegbaar deel, in steen, metaal of hout en waarvan de fiets niet los kan komen of losgemaakt kan worden, zelfs niet door hem op te tillen.

Goed om te weten:

 • Ontvang het eerste jaar 15% korting op de eerste jaarpremie voor elk nieuwe Fietsverzekering die tussen 22/03/2021 en 31/07/2021 wordt afgesloten.
 • De fiets mag de snelheid van 25 km/h niet overschrijden door de kracht van de motor alleen (zonder trapondersteuning).
 • U hebt minstens één contract bij DVV in 3 van de volgende 4 types verzekeringen: auto, woning, familiale en leven.
 • De bijstand wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance.
 • De Fietsverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.