Verzekeringskantoor OniVa

Fietsbijstand

Snelle hulp bij fietspech

Als u niet meer met uw fiets kan rijden door pech, een ongeval of diefstal, zijn we er voor u. Zelfs als u gewoon een lekke band hebt. 24 uur per dag en 7 dagen op 7 zorgen we dat er binnen het half uur een hersteller bij u staat. Is een herstelling niet meteen mogelijk? Dan brengen we u naar huis of naar een fietsenmaker. Als uw fiets gestolen is, brengen we u naar uw verblijfplaats (woning, vakantiewoning, hotel enz.).

Waarvoor kan u fietsbijstand van DVV Verzekeringen inschakelen?

Tot 3 keer per jaar zorgen we dat u snel geholpen bent bij problemen met uw fiets. 

Fietsbijstand
U kan op ons een beroep doen bij pech, diefstal, vandalisme of ongeval, als u niet meer verder kan fietsen. In België en Luxemburg zodra u 1 km van uw verblijfplaats bent, maar ook tot 50 km over de grens met Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Psychologische bijstand
Als u te maken kreeg met diefstal met geweld, kan het nuttig zijn om hierover te praten met een therapeut. Omdat we er ook dan voor u willen zijn, vergoeden we tot 5 sessies.

Uitsluitingen en beperkingen:

  • Problemen met accu’s van elektrische fietsen die onvoldoende werden opgeladen, zijn niet gedekt. Defecte of beschadigde accu’s zijn wel verzekerd.
  • Wij bieden geen bijstand en vergoeden geen schade als de schade al bestond voor de ingangsdatum van deze verzekering. Ook in geval van overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme komen we niet tussen.
  • We komen niet tussen als u niet voldoende voorzichtig bent geweest. Bijvoorbeeld als u de fiets onbeheerd achterlaat en de fiets niet op slot staat. U moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen.
  • Niet verzekerd zijn voorbereidingen of deelname aan wedstrijden en schade door natuurrampen.

Goed om te weten:

  • Trouwe klanten van DVV Verzekeringen genieten gratis van fietsbijstand. Daarvoor moet u minstens 1 product bij DVV Verzekeringen hebben in 3 van de 4 volgende categorieën: brand, auto, familiale en/of levensverzekering. 
  • Deze fietsbijstand is een verzekeringsproduct van AGA International SA, Belgian Branch. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.