Verzekeringskantoor OniVa

DVV Assistance

Pechverhelping en reisbijstand

Uw auto weigert te starten voor uw deur thuis. Of hij blaast zijn laatste adem uit op 200 kilometer van uw vakantiebestemming in Portugal... Op zo’n moment kan u gelukkig rekenen op de bijstandsverzekering DVV Assistance. Ook als u of uw gezinsleden in het buitenland medische hulp nodig hebben of vervroegd moeten terugkeren naar huis.

Welke bijstand dekt DVV Assistance?

Met DVV Assistance bent u zeker van ruime bijstand voor al uw privé- en professionele verplaatsingen en verblijven:

 • pechverhelping in België of in Europa en de landen rond de Middellandse Zee 
 • reisbijstand in de hele wereld voor u en uw passagiers
 • rechtsbijstand in de hele wereld

Waarvoor kan u een beroep doen op de bijstandsverzekering DVV Assistance?

Weigert uw auto te starten? Hebt u medische hulp of rechtsbijstand nodig in het buitenland? DVV Assistance komt tussen bij al uw privé- en professionele verplaatsingen en verblijven! DVV Assistance biedt pechverhelping en reisbijstand via 3 inbegrepen bijstandsformules. 

1.    Bijstand aan uw voertuig in België en in het buitenland
DVV Assistance helpt u als uw auto niet meer kan rijden door panne, ongeval, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme. We zorgen dan voor pechverhelping ter plaatse of takelen uw voertuig weg als een herstelling nodig is. Daarbovenop kan u rekenen op de volgende dienstverlening:

 • In België brengen we ook de inzittenden naar huis en krijgt u een vervangwagen als de herstelling langer dan 24 uur duurt (max. 5 dagen).
 • In de landen van Europa en de landen rond de Middellandse Zee betalen we onder meer de verblijfskosten of de kosten van vervangend vervoer. 

2.    Bijstand aan personen in de hele wereld
DVV Assistance helpt u en uw passagiers als u in het buitenland bijstand nodig hebt:

 • U bent ziek of gekwetst: een medisch team oordeelt of u ter plaatse kan verzorgd worden of repatriëring nodig is. In dat geval organiseren en vergoeden wij de overbrenging.
 • U komt te overlijden: wij regelen en betalen het vervoer van het stoffelijk overschot naar België.
 • U moet dringend en vervroegd terugkeren door een onvoorziene gebeurtenis zoals ziekte of overlijden van een gezinslid: we regelen en betalen het vervoer.

3.    Rechtsbijstand in het buitenland
Met DVV Assistance kan u rekenen op hulp om uw belangen te verdedigen in het buitenland:

 • We betalen de honoraria en gerechtskosten voor uw verdediging als u voor de rechtbank moet verschijnen (max. 12.500 euro voor alle verzekerden samen). 
 • We schieten de borgsom voor als u in het buitenland zou worden aangehouden voor een onopzettelijk misdrijf (max. 25.000 euro).

Uitsluitingen en beperkingen

 • Herstellingskosten of onderdelen voor uw auto worden niet vergoed door DVV Assistance. 
 • U kan niet rekenen op rechtsbijstand voor geschillen over transacties, boetes of kosten van alcoholtests of bloedafnames.
 • Niet gedekt zijn onder meer normale of voortijdige bevalling en verergeringen van de gevolgen van een ongeval door vooraf bestaande letsels of ziekten (behalve als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen beide).
 • In het buitenland krijgt u een vervangwagen voor max. 5 dagen (als uw wagen niet binnen de 24 uur kan hersteld worden of gestolen werd).
 • De tussenkomst voor bijkomende overnachtingskosten bedraagt max. 65 euro per nacht en per persoon met een maximum van 5 nachten. De kosten van het vervangend vervoer zijn beperkt tot 325 euro. We zorgen ook voor de terugreis naar uw woonplaats in België. 
 • U kan een beroep doen op DVV Assistance in:
  • landen van geografisch Europa: Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Macedonië, Moldavië, Monaco, Noorwegen, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San-Marino, Servië-Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije (westelijk gedeelte), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland
  • landen rond de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië

Franchise:

 • Behandelingskosten worden terugbetaald tot 12.500 euro, na aftrek van de franchise van 40 euro. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van december 2016 en gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten
DVV Assistance wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.