Verzekeringskantoor OniVa

Persoonlijke Ongevallenverzekering

U valt thuis of terwijl u als zelfstandige aan het werk bent? De Persoonlijke Ongevallenverzekering komt tussen. Ontdek meer.

De Persoonlijke ongevallenverzekering keert een overeengekomen vergoeding uit aan de verzekerde of aan de begunstigde, voor de lichamelijke ongevallen die de verzekerde overkomen in zijn of haar privéleven of tijdens de beroepsactiviteit (als die ook verzekerd is). Motorrijden is ook verzekerd bij betaling van een extra premie. Ook een indexatie van de verzekerde bedragen en de premie is mogelijk, zodat je contract gelijke tred houdt met de inflatie.

Waarborgen

Behandelingskosten

Je kiest hier zelf of je een franchise van 50 euro in je premie wilt of niet. De formule met franchise is 15 procent goedkoper dan deze zonder, maar DVV betaalt dan geen behandelingskosten onder de 50 euro (vb. eenmalig bezoekje aan de huisarts) terug. 

Deze behandelingskosten zijn inbegrepen in de waarborg: 

  • medische kosten op medisch voorschrift, ook plastische chirurgie na een ongeval 
  • hospitalisatiekosten, ook chirurgische ingrepen 
  • kosten voor voorlopige en eerste prothese en orthopedie 
  • medisch verplichte vervoers- en repatriëringskosten naar huis of een ziekenhuis 
  • opsporings- en reddingskosten 
  • vervoer- en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid die tot hospitalisatie heeft geleid, ontvangt de verzekerde - afhankelijk van zijn graad van arbeidsongeschiktheid - een forfaitaire dagvergoeding. Dit gebeurt tot een of twee jaar na het ongeval.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit ontvangt het slachtoffer een uitkering in overeenstemming met de vastgestelde graad van invaliditeit. De formule met franchise is goedkoper dan deze zonder, maar DVV betaalt in de formule zonder franchise geen uitkering onder een bepaalde graad van invaliditeit.

Overlijden

De nabestaanden ontvangen een vergoeding als het slachtoffer meteen of tot drie jaar na het ongeval overlijdt als gevolg van het ongeval.