Verzekeringskantoor OniVa

Tijdelijke overlijdensverzekering

Uw gezin tijdelijk beschermen bij overlijden

Met een tijdelijke overlijdensverzekering vangt u geldzorgen op als de kostwinner van uw gezin binnen een bepaalde periode zou overlijden. Het uitgekeerde kapitaal zorgt dan voor financiële ademruimte.

Waarborgen van een tijdelijke overlijdensverzekering

Een tijdelijke overlijdensverzekering is een verzekering die u afsluit om tijdelijk uw gezin te beschermen tegen de gevolgen van overlijden. Door die extra indekking voor een specifieke periode vermijdt uw gezin financiële moeilijkheden als u er plots niet meer bent. Uw nabestaanden ontvangen dan de afgesproken som als u binnen die tijd overlijdt.

Wanneer is een tijdelijke overlijdensverzekering interessant?

 • Uw partner beslist om zijn of haar carrière tijdelijk op pauze te zetten. Jullie hebben nog lopende leningen en u wil uw partner beschermen als u zou overlijden. 
 • U hebt studerende kinderen. De financiële gevolgen zouden desastreus zijn als u wegvalt. Als u een overlijdensverzekering neemt tot uw kinderen afgestudeerd zijn, is uw gezin veilig.
 • U hebt beslist om een schenking te doen zonder langs te gaan bij een notaris. Een tijdelijke overlijdensverzekering kan dan de eventuele successierechten dekken als u plots overlijdt.

Mooi meegenomen: breng de premies in uw belastingaangifte in als langetermijn- of pensioensparen en u kan 30% terugkrijgen als belastingvermindering.

Waarom niet meteen een levenslange overlijdensverzekering nemen?
Om uw gezin vandaag én morgen financieel beschermen is er de levenslange overlijdensverzekering. U blijft dan uw hele leven verzekerd en uw nabestaanden ontvangen dan altijd het afgesproken bedrag.

Aanvullende waarborgen

Voor nog meer financiële zekerheid kan u de tijdelijke overlijdensverzekering een meerprijs uitbreiden met de volgende keuzewaarborgen:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: u krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Kosten:
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen:
U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen:
Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Goed om te weten:

 • De tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. 
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico  premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. 
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt.