Verzekeringskantoor OniVa

Levenslange overlijdensverzekering

Bescherm uw gezin bij uw overlijden

Een levenslange overlijdensverzekering is de oplossing om uw gezin financiële zorgen te besparen als u er niet meer bent. Dankzij het afgesproken bedrag beschikken ze dan over een som geld om de gezinsuitgaven of de successierechten te betalen. Mooi meegenomen: u kan nu al 30% van uw premies terugkrijgen als belastingvermindering als u die aftrekt voor langetermijn- of pensioensparen.

Waarborgen van een levenslange overlijdensverzekering

Met een levenslange overlijdensverzekering kan u uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van overlijden. Als u er niet meer bent, ontvangen uw nabestaanden dan het bedrag dat u voorzien hebt. Daarmee beschikken ze over een extra som geld, bijvoorbeeld om de successierechten betalen.

Wat moet u weten over de levenslange overlijdensverzekering?

 • U kiest de begunstigde(n) en het verzekerde kapitaal.
 • U hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige premie.
 • U kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30% van de gestorte premies. Vraag meer info bij uw DVV-consulent.
 • U kan op elke leeftijd een levenslange overlijdensverzekering nemen (vanaf 18 jaar).

Hoe werkt het?
Als u komt te overlijden, betaalt DVV Verzekeringen de afgesproken som uit aan uw begunstigde(n). Uw DVV-consulent zal alles doen om hen daarbij snel en efficiënt te helpen. 

Aanvullende waarborgen

Voor nog meer financiële zekerheid kan u de levenslange overlijdensverzekering uitbreiden met de volgende keuzewaarborgen:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen uw nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die u tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in uw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: u krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.